Rosmalens Belang

Molensteen

Rosmalens Belang is een lokale politieke organisatie, zonder de ballast van landelijke politieke programma's en gericht op de woon- en leefkwaliteit van de inwoners in de gehele gemeente 's-Hertogenbosch.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014 groeide de fractie van vier naar vijf raadszetels. Onze partij werd daarmee de op één na grootste politieke partij in onze gemeente.

Rosmalens Belang heeft sinds 1996 actief bijgedragen in het besturen van de gemeente, waarvan een groot deel ook met een wethouder in het College. Er zijn prachtige resultaten behaald en de politiek is dichter bij de burger gebracht. Die missie is echter nog niet afgerond. Met ons nieuwe partijprogramma 2015-2018 kijkt Rosmalens Belang nog nadrukkelijker naar het eigen karakter en kwaliteit van de wijken en dorpen in onze gemeente en hanteert dit als uitgangspunt voor het nieuwe beleid.


Nieuws

Samen gaan we verder

lees verder >

Wethouder Jos van Son afgetreden

lees verder >

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Laatste nieuwsbrief > Inschrijven >

Actueel

Bekijk de meest actuele zaken en de laatste (politieke) ontwikkelingen binnen de gemeente.

lees verder >

Aandachtsgebieden

Bekijk ons programma en lees meer over onze aandachtsgebieden.

lees verder >